Pojištění rozsah a limity pojistného plnění

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků  zájezdů (smlouva typu 722)

•·       pojištění typu A 10/ A 20

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

18.000 Kč

max. 9.000 Kč/ 1 vec

celkemúčast 500 Kč

2.

pojištění odpovědnosti za škodu

 

škody na zdraví

500.000 Kč

škody na majetku

500.000 Kč

3.

úrazové pojištění

 

trvalé následky úrazu

50.000 Kč

smrt v důsledku úrazu

pojistná částka 50.000 Kč

4.

pojištění storna zájezdů

choroba, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku

úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku,

 

typ A10 - max. 10.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 30.000 Kč

typ A20 - max. 20.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 60.000 Kč

SAZEBNÍK - Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů - sazby platné od 01.01.2013

•·       pojištění typu B

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění odpovědnosti za škodu

 

škody na zdraví

500.000 Kč

škody na majetku

500.000 Kč

2.

úrazové pojištění

 

trvalé následky úrazu

50.000 Kč

smrt v důsledku úrazu

pojistná částka 50.000 Kč

 

základní pojistné

typ A 10

typ A 20

typ B

dospělé osoby

10 Kč

20 Kč

4 Kč

děti do věku 15 let

5 Kč

10 Kč

4 Kč

 

přirážka 100%

riziková skupina „sport"

typ A 10

typ A 20

typ B

dospělé osoby

20 Kč

40 Kč

8 Kč

děti do věku 15 let

10 Kč

20 Kč

8 Kč

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ  pro pojištění účastníků  zájezdů (smlouva typu 721)

  • pojištění typu A 25/ A 75

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

100.000 EUR

b) převoz tělesných pozůstatků

7.000 EUR

c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

100 EUR

 

d) ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

100 EUR

max. 300 EUR

 

asistenční služba

24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

2.

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

18.000 Kč

max. 9.000 Kč/ 1 vec

celkemúčast  500 Kč

 

opožděné dodání

zavazadel leteckou společností

nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

min. 24 hod max. 48 hod - 100 EUR

déle než 48 hod - 300 EUR

 

ztráta dokladů

náklady na obstarání náhradních dokladů

350 EUR

3.

pojištění odpovědnosti za škodu

 

a) škody na zdraví

100.000 EUR

b) škody na majetku

35.000 EUR

c) náklady na advokáta

2.000 EUR

d) náklady kauce

3.000 EUR

celkem za c) a d)

max. 5.000 EUR

4.

úrazové pojištění

 

trvalé následky úrazu

180.000 Kč

smrt v důsledku úrazu

pojistná částka 90.000 Kč

5.

pojištění storna zájezdu

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku,

- úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku,

 

typ A25 - max. 25.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 75.000 Kč

typ A75 - max. 75.000 Kč/ osoba,

celkem max. 225.000 Kč

6.

pojištění nevydařené dovolené

hospitalizace po dobu delší než 3 dny

v době trvání zájezdu

400 Kč/ den hospitalizace pojištěnému

240 Kč/ den spolu přihlášené osobě

7.

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

cestovní náklady na dopravu do vlasti

8.000 Kč/osoba

celkem max. 32.000 Kč

8.

pojištění doprovodu

cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let

24.000 Kč

9.

pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

8.000 Kč/osoba,

celkem max. 32.000 Kč

16.000 Kč/osoba,

celkem max. 64.000 Kč

10.

pojištění  nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

náklady na cestu (do a ze zahraničí) náklady na ubytování(max. 10 nocí)

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/1 noc

11.

pojištění  nákladů v případě nemoci dítěte

náklady na cestu blízké osoby do zahraničí

náklady na cestu ze zahraničí (2 osoby)

náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)

250 EUR

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/1 noc

12.

pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy

250 EUR/osoba

13.

pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku při cestě do zahraničí

80 Kč/hodina,

max. 800 Kč/osoba

14.

pojištění opožděného nástupu na zájezd

odškodné za nečerpané služby

2.400 Kč/osoba

celkem max. 8.000 Kč

 

Evropa - evropské státy  a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Mimo Evropy - kdekoliv na světě kromě: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Svět - kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

  • pojištění typu B

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

30.000 EUR

b) převoz tělesných pozůstatků

7.000 EUR

c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

100 EUR

 

d) ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

100 EUR

max. 300 EUR

 

asistenční služba

24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

2.

pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

10.000 Kč

max. 5.000 Kč/ 1 vec

celkemúčast 500 Kč

 

opožděné dodání

zavazadel leteckou společností

nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

min. 24 hod max. 48 hod - 100 EUR

déle než 48 hod - 300 EUR

 

ztráta dokladů

náklady na obstarání náhradních dokladů

350 EUR

3.

pojištění odpovědnosti za škodu

 

a) škody na zdraví

15.000 EUR

b) škody na majetku

15.000 EUR

c) náklady na advokáta

2.000 EUR

d) náklady kauce

3.000 EUR

celkem za c) a d)

max. 5.000 EUR

4.

pojištění storna zájezdu

- choroba, úraz, živelná událost, trestný čin

80% stornopoplatku,

- úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku,

 

max. 10.000 Kč/ 1 osoba

celkem max. 30.000 Kč

 

  • pojištění typu C

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

100.000 EUR

b) převoz tělesných pozůstatků

7.000 EUR

c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

100 EUR

 

d) ošetření jednoho zubu

celkem za všechny zuby

100 EUR

max. 300 EUR

 

asistenční  služba

24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

2.

pojištění odpovědnosti za škodu

 

a) škody na zdraví

100.000 EUR

b) škody na majetku

35.000 EUR

c) náklady na advokáta

2.000 EUR

d) náklady kauce

3.000 EUR

celkem za c) a d)

max. 5.000 EUR

 

SAZEBNÍK - Kompexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů sazby platné od 01.01.2013

základní pojistné

typ A25

typA75

typ B

typ C

Evropa

33 Kč

99 Kč

18 Kč

15 Kč

0blast mimo Evropy

43 Kč

129 Kč

28 Kč

21 Kč

svět

58 Kč

174 Kč

38 Kč

26 Kč

Slovenská republika

---

---

14 Kč

---

 

přirážka 100%

riziková skupina „sport"

typ A25

typ A75

typ B

typ C

Evropa

66 Kč

198 Kč

45 Kč

30 Kč

oblast mimo Evropy

86 Kč

258 Kč

60 Kč

42 Kč

svět

116 Kč

348 Kč

80 Kč

52 Kč

Slovenská republika

---

---

35 Kč

---

 

Více na www.unionpojistovna.cz

Kontakty
Tel: +420 603 824 058
e-mail: hanka@hanka.cz
Poštovní datová schránka ID: ps24d6j
Stránky vytvořil: Religis s.r.o. 2008 - 2019